Válaszlevél

Tisztelt Névtelen Tankerületi Hivatalnok!

Sajnálattal értesültem arról, hogy Ön a 2022. év elején indult, a magyar oktatás, valamint a pedagógusok munkakörülményeinek, életszínvonalának és megbecsültségének javítására irányuló megmozdulásokat nem támogatta. Nyilvánvalóan tudja, hogy mivel a kormány erőteljesen korlátozta az oktatásban dolgozók sztrájkhoz való jogát, így nem maradt más út, mint a polgári engedetlenség.

Erre azért volt szükség, hogy az egyre növekvő pedagógushiány rövid és hosszú távon ne korlátozza a diákok tankötelezettségének teljesítését. Mint bizonyára Ön is értesült róla – nem a kormánypárti sajtóból –, a legutóbbi, tanárokért szervezett demonstrációt éppen a diákok kezdeményezték és szervezték meg.

Ahogyan Maruzsa Zoltán Államtitkár Úr is megfogalmazta levelében: „A pedagógusok egyik feladata a tanulók támogatása abban, hogy felnőttként zökkenőmentesen tudjanak beilleszkedni a társadalomba.” Végtelen büszkeséggel tölt el minket, hogy az utóbbi időben mindent megtettünk ezért. A diákok megtanulták tőlünk, hogy egészségtelen dolog a végletekig mindent eltűrni, s egyszer csak ki kell állni.

Felmerül hát a kérdés, hogy Ön miért nem támogat bennünket. Erkölcsi aggályokat vet fel, hogy Ön – számos kollégájával együtt – gondolkodás nélkül aláírja a több tucat pedagógusnak kiküldött sablon fenyegető levelet. Kérdés, hogy a „kialakult értékrenddel még nem rendelkező diákokra” milyen hatással lesznek rövid és hosszú távon az efféle, az általuk szeretett pedagógusaik iránti megnyilvánulások.

Mindnyájan tudjuk – a vonalon innen és túl –, hogy a jelenlegi, pattanásig feszült oktatásügyi helyzetben, amikor megszámlálhatatlan iskolában keresnek kétségbeesetten hiányzó pozíciókra tanítókat, tanárokat, gyógypedagógusokat stb., akkor egyetlen pedagógust sem fognak felmenteni az állásából – kiváltképp azokat a pedagógusokat, akik ilyen bátorsággal, nevüket és arcukat vállalva állnak ki a világ elé, hogy magukért és a rájuk bízott gyermekekért demonstráljanak.

A sablonlevelek elárasztották a közösségi médiát, amely hamar nevetség tárgyává vált és már büszkén, ereklyeként hordozza minden kolléga, aki kézhez kapta.

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben az Ön fennhatósága alatt keményen dolgozó pedagógusokért való kiállást ismét megtagadja, az a munkakörének és erkölcsi integritásának megkérdőjelezéséhez vezethet, és alapot ad az Öntől támogatást remélő pedagógusok részéről az árulás feltételezésére.

Kérem, hogy a jövőben a hasonló magatartástól tartózkodjon.

Budapest, 2022. szeptember 10.

Üdvözlettel:
Váczi Zsombor
angoltanár,
a magyar mint idegen nyelv tanára,
gyógypedagógiai segítő

Tüskevár Általános Iskola és Gimnázium